AI Tutor

Voor een toekomstbestendige generatie in het onderwijs.

Uitdagingen in het hedendaags onderwijs

In de hedendaagse onderwijswereld staan scholen voor een reeks uitdagende obstakels die de kwaliteit van onderwijs beïnvloeden. Vanuit gesprekken met onderwijspersoneel blijkt dat de grootste hindernissen variëren van werkdruk door personeelstekorten tot de snelle technologische ontwikkelingen die moeilijk bij te benen zijn. Daarnaast worstelen leerkrachten met het bieden van gepersonaliseerd onderwijs aan klassen met uiteenlopende niveaus en achtergronden, terwijl basisvaardigheden van leerlingen afnemen. Verder bemoeilijken een overvloed aan systemen en applicaties, evenals een verschuiving in de waarden en normen van leerlingen, de taak van het onderwijzend personeel.

De opkomst van AI in het onderwijs

AI Tutor is een webgebaseerde tool en fungeert als een virtuele onderwijsassistent, die leerlingen op een interactieve en aangepaste manier ondersteunt bij hun leerproces. Door gebruik te maken van tekst, audio, of afbeeldingen kunnen leerlingen vragen stellen en feedback krijgen op een manier die past bij hun belevingswereld en leerniveau. Het virtuele klasbord aan de rechter kant van een applicatie past zich aan, aan de context van de vraag die de leerling stelt.

Een gepersonaliseerde leerervaring met AI Tutor

De AI Tutor onderscheidt zich door een op maat gemaakte benadering, die niet alleen veilig is en voldoet aan de AVG en EU-normen, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfstandig leren. De leerling volgt een intake waarmee een persoonlijk profiel wordt opgesteld. Op basis van deze informatie, waaronder bijvoorbeeld de favoriete hobbies van de leerling, biedt AI Tutor een gepersonaliseerde leer ervaring.

De rol van leerkrachten: Inzicht en begeleiding met AI

Leerkrachten krijgen door het bijbehorende beheersysteem inzicht in de voortgang en uitdagingen van hun leerlingen en kunnen de gebruikte methodieken afstemmen op de behoeften van de klas. Dit alles maakt het mogelijk om passend onderwijs te bieden en tegelijkertijd onderwijscapaciteit vrij te maken voor andere belangrijke zaken.

Naar een flexibeler en inclusiever onderwijssysteem

In een tijd waarin het onderwijs geconfronteerd wordt met talloze uitdagingen, toont de AI Tutor de kracht van technologische innovatie om ondersteuning te bieden. Door de inzet van AI Tutor kunnen we stappen zetten naar een onderwijssysteem dat flexibeler, inclusiever en adaptiever is, waardoor elk kind de kans krijgt om zijn of haar potentieel maximaal te benutten.

Wil je ook versnellen met A.I.?

Jeroen staat voor je klaar! Vul het formulier in en hij neemt snel contact met je op.