Digitale partner voor Abel Installatie


Hoewel de installatiebranche vaak als ‘traditioneel’ wordt bestempeld, is het een markt die veel in beweging is. Abel Installatie (voorheen GasNed) is daarom voortdurend opzoek naar nieuwe diensten en concepten om haar leden te ontzorgen en te helpen te innoveren.

Vraag

In eerste instantie was er een concrete vraag van verscheidene digitale middelen, zoals de nieuwe website van de coöperatie.

Aanpak

Onze aanpak is om bij iedere vraag een stapje terug te doen en te kijken wat de beste oplossing is.

Daarnaast proberen we Abel Installatie altijd te prikkelen met de mogelijkheden die digitaal kan bieden.

Resultaat

Het resultaat is een jarenlange samenwerking, waarin we medeverantwoordelijk zijn voor de online propositie, websites en tools.

Bekijk resultaat

Corporate website


Voor de re-branding van GasNed naar Abel Installatie zijn we gevraagd om de nieuwe website en de portal voor leden te ontwerpen en te ontwikkelen. Beiden zijn volledig op maat ontworpen om de gezamenlijke propositie en de kracht van de coöperatie mooi samen te laten komen.

Juiste plek in de customer journey


De website is niet de plek waar nieuwe installateurs zich aanmelden om lid te worden. De website is daarom juist ontworpen voor de fases daarvoor. Het doel van de website is om installateurs te informeren over de kracht van de coöperatie en in contact te brengen met Abel.

Vertalen van huisstijl naar online


Met de re-branding naar Abel Installatie hebben we de huisstijl die ontwikkeld was voor print, doorontwikkeld en vertaald voor de online middelen.

Coöperatie vertaald naar het webdesign


Een belangrijk aspect voor de nieuwe website is het cooöperatie-gevoel. Abel Installatie is er door en voor de leden. Daarom spelen de mensen van Abel, de leden zelf en hun verhaal een belangrijke rol op de website.

Ledenportal


De portal is de plek waar leden gemakkelijk de diensten van Abel Installatie kunnen gebruiken. Een installateur is allang niet enkel met installeren bezig en Abel Installatie probeert haar leden hierin zoveel mogelijk te ontzorgen.

We waren verantwoordelijk voor de strategie, concept en design. Voor de ontwikkeling van de portal sloot onze Drupal partner ezCompany aan.

Met de portal altijd ‘op kantoor’


De portal is tablet-first ontworpen, zodat installateurs zowel op kantoor als onderweg perfect gebruik kunnen maken van de portal.

Zo kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk de actuele prijzen bekeken worden, terwijl de installateur bij de klant in huis staat, en is het laatste nieuws van partners en grossiers altijd bij de hand.

Beheren en inspireren in één


Leden sluiten zich in eerste instantie vaak aan op basis van enkele diensten die Abel Installatie aanbiedt. Met de portal kunnen deze diensten gemakkelijk beheerd en gebruikt worden.

Om leden te prikkelen met het complete dienstenpakket waar ze gebruik van kunnen maken, is de portal zo ontworpen dat het ook de ‘cross-sell’ van diensten stimuleert.

Dashboard functie & digitale strategie


Met het nieuwe ontwerp is de portal al veel meer een dashboard geworden om gemakkelijk diensten te gebruiken.

Naast het huidige ontwerp is een digitale toekomstvisie neergezet om de portal verder uit te bouwen met digitale tools om de dienstverlening van de installateurs verder te verbeteren en te optimaliseren.

Ook opzoek naar een digitale partner die met je meedenkt?


Neem contact op met Werner: werner@stijlbreuk.nl of 013 - 20 32 2 48

Of stuur een .